VÄLKOMMEN TILL

ÖSTERSUNDS VVS KONSULT

BESIKTNINGAR

REAL STATEREAL STATE
REAL STATE

GE Real Estates

ÖVVS har utfört OVK-besiktning för flera av GE Real Estates fastigheter.  En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterad fungerande ventilation.

Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.
krokomskrokoms
krokoms

Krokoms nya skola

Vi  utför entreprenadbesiktning av VVS systemen för Ås nya skola. Vid entreprenadbesiktningen kontrolleras att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna.

Besiktningsmannens uppgift är alltså att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.