VÄLKOMMEN TILL

ÖSTERSUNDS VVS KONSULT

ENERGIPROJEKT

Energideklaration 1 1 Energideklaration 1 1
Energideklaration 1 1

Landstinget

Vi har upprättat energideklarationer för ett flertal av Landstingets fastigheter.

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energieffektiv.
Thermography 2Thermography 2
Thermography 2

Temperaturstudier i ställverk Forsmark

Med hjälp av programmet IDA klimat & miljö har temperaturförlopp simulerats för ställverksrum. Simuleringarna har gjorts med antaget att ventilationens kylförmåga faller ifrån.

I beräkningarna medräknas alla indata som är viktiga för rummets energibalans för att på så sätt göra så realistiska smuleringar som möjligt.