VÄLKOMMEN TILL

ÖSTERSUNDS VVS KONSULT

VVS PROJEKT

Kv forkladetKv forkladet
Kv forkladet

KV Förklädet

KV Förklädet är en ny bostadsrättsförening i centrala Östersund. ÖVVS har projekterat både värme- och värmesystemen och ventilationsanläggningen.
Ritningarna upprättades i 3D med MagiCad för att kunna möta höga krav på samordning och precision.
roda lyktanroda lyktan
roda lyktan

Röda lyktan

ÖVVS har projekterat värme- och ventilationsanläggningen för Norrlands första passivhus byggt i centrala Östersund. För att klara kraven för passivhus nyttjas mycket energieffektiv teknik.

Bland annat är luftbehandlingsaggregaten mycket energieffektiva och återvinner den största delen av värmen i frånluften. Även blandare och duschar är resurseffektiva.
rere
re

Åre nationalarena

Åres alpina nationalarena var färdig i början av 2011. ÖVVS har projekterat värmeanläggningen. Anläggningen är designad för möjligheten att återvinna en stor del av överskottsvärmen från serverhallen som  finns i byggnaden.
sanghusvallenssanghusvallens
sanghusvallens

Sånghusvallens skola F-5

Sånghusvallens nya skola har projekterats för låg energianvändning med bland annat behovsstyrd ventilation. Det innebär att ventilationen minskas till ett minimum när det inte vistas någon i en lokal för att därefter ökas vid närvaro.

Detta innebär att det inte ventileras i onödan vilket innebär en stor energibesparing.